παράλληλα Συνώνυμα


Παράλληλα Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ίση, συντονίζει, συμπληρωματικά, αντίστοιχα, συγκρίσιμες, ταιριάζουν, παρόμοια, όπως, εις διπλούν, δίδυμο, ανάλογη.

Παράλληλα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ομόλογό του, όπως, συμπλήρωμα, ανταποκριτής, ισούται με μονά, διπλά, ισοδύναμο, αγώνας, mate.
  • σύγκριση, αναλογία, ομοιότητα, αλληλογραφία.

Παράλληλα Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αντιστοιχούν, κατά προσέγγιση, προσέγγιση, συμπληρώνουν, ίση, ταιριάζει, μετρήστε μέχρι, ισορροπία.
παράλληλα Συνώνυμο συνδέσεις: ταιριάζουν, παρόμοια, δίδυμο, ανάλογη, συμπλήρωμα, ανταποκριτής, διπλά, ισοδύναμο, σύγκριση, αναλογία, ομοιότητα, αλληλογραφία, αντιστοιχούν, προσέγγιση, ταιριάζει,