παρόμοια Συνώνυμα


Παρόμοια Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • όπως, συγγενολόι, akin, παραπλήσια, συγκρίσιμες, αντιστοιχεί, που μοιάζει με, ταιριάζουν, συμμαχικές, ομόλογη, συγκλίνων, δίδυμο, διπλά, παράλληλα, ταυτόσημες, όσο, ανταλλάξιμο.
παρόμοια Συνώνυμο συνδέσεις: akin, αντιστοιχεί, ταιριάζουν, δίδυμο, διπλά, παράλληλα,

παρόμοια Αντώνυμα