ίδια Συνώνυμα


Ίδια Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • όσο, ίδιο, ένα, πολύ, ακριβώς, ομοιόμορφη, δυσδιάκριτες, ισοδυναμεί, ίση, ισοδύναμα, αντιστοιχεί, συνώνυμη, μονά, διπλά, εναλλάξιμα, υποκατάστατο.
ίδια Συνώνυμο συνδέσεις: ίδιο, ένα, πολύ, ακριβώς, αντιστοιχεί, διπλά, υποκατάστατο,

ίδια Αντώνυμα