ισοδύναμο Συνώνυμα


Ισοδύναμο Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ίσα, όσο, ανάλογη, αμοιβαία, ισοδυναμεί, ίδια, παρόμοια, συγκρίσιμες, εναλλάξιμα, ομόλογη, ισομορφική.
ισοδύναμο Συνώνυμο συνδέσεις: ανάλογη, αμοιβαία, ίδια, παρόμοια,