Abash Συνώνυμα


Abash Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ελαττώσει, χαλαρώσει, φθίνει, μειώνει, επιβραδύνει, αποδυναμώνουν, μειώνονται, ευκολία, άμπωτη, υποχωρούν, μπάτε, ηρέμησε, μείωση, λεπταίνει τη.
  • συγχέουν, disconcert, discompose, ντροπή, φέρουν σε δύσκολη θέση, ζαλίζω, σαστίζω, αποθαρρύνω, εκφοβίζουν, αναβληθεί, τίθεται.
Abash Συνώνυμο συνδέσεις: χαλαρώσει, φθίνει, ευκολία, άμπωτη, υποχωρούν, μπάτε, μείωση, συγχέουν, disconcert, discompose, ντροπή, φέρουν σε δύσκολη θέση, ζαλίζω, σαστίζω, αποθαρρύνω, αναβληθεί, τίθεται,

Abash Αντώνυμα