ευκολία ΣυνώνυμαΕυκολία Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • άνεση, ηρεμία, φυσικότητα, εγκατάσταση, ετοιμότητα, ελευθερία, αναψυχής, unconstraint, ανακούφιση.
  • άνεση, ικανοποίηση, ηρεμία, ανάπαυση, αναψυχής, ελευθερία.
  • απλότητα, ελαφρότητα, ευκολία, γευμάτων.
  • χρησιμότητα, χρηστικότητα, καταλληλότητα, προσαρμοστικότητα, γυμναστήριο, ικανοποίηση, όφελος, υπηρεσία, ευκολία, άνεση.

Ευκολία Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ανακούφιση, άνεση, ελαττώσει, κατευνάσουν, κατευνάσει, απαλύνει, μέτρια.

ευκολία Συνώνυμο συνδέσεις: άνεση, ηρεμία, εγκατάσταση, ετοιμότητα, ελευθερία, αναψυχής, ανακούφιση, άνεση, ικανοποίηση, ηρεμία, ανάπαυση, αναψυχής, ελευθερία, ελαφρότητα, ευκολία, προσαρμοστικότητα, ικανοποίηση, υπηρεσία, ευκολία, άνεση, ανακούφιση, άνεση, κατευνάσει, απαλύνει, μέτρια,

ευκολία Αντώνυμα