Abash Αντώνυμα


Abash Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • αύξηση, αυξάνεται, εντείνει, ενίσχυση, αυξήσει, επιταχύνετε.
  • χαλαρώσετε, να θέσει σε ευκολία, άνεση, νεύρο, ενθαρρύνω, υποχωρήσουν.

Abash Συνώνυμα