τοτε Συνώνυμα


Τοτε Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • φέρουν, σύρετε, lug, ανάσυρση, μετακίνηση, μεταφορά, μεταφέρω, τραβήξτε, πακέτο, φορούν, schlep.
τοτε Συνώνυμο συνδέσεις: φέρουν, μετακίνηση, μεταφορά, μεταφέρω, τραβήξτε, πακέτο, φορούν, schlep,