κρατήσει ψηλά Συνώνυμα


Κρατήσει Ψηλά Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • καθυστέρηση, σταματήσει, εμποδίζουν, μπλοκ, διακόπτουν, πρόληψη, εμποδίζει.
  • ληστεύουν, να κολλήσει επάνω, κούπα.
  • τελευταία, υπομείνει, φορούν, κολλήσει, κρατήστε, επιβιώσουν, εξακολουθούν να υπάρχουν, συνεχίσει, φέρει.
  • υποστήριξη, στήριγμα, υποστηλώσει, στήριξη, στηρίζει, τιράντες, jack up, φέρουν.
κρατήσει ψηλά Συνώνυμο συνδέσεις: καθυστέρηση, σταματήσει, εμποδίζουν, μπλοκ, πρόληψη, ληστεύουν, κούπα, τελευταία, φορούν, κολλήσει, κρατήστε, επιβιώσουν, εξακολουθούν να υπάρχουν, φέρει, υποστήριξη, στήριγμα, jack up, φέρουν,