καθαρίσει ΣυνώνυμαΚαθαρίσει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • εξυψώνουν, ennoble, εξάχνωσης, ανάταση, γειά σου, καλύτερα, εποικοδομώ, αγιάσει, απαλλάσσει.
  • καθαρίστε, καθαρός, βελτίωση, εκκαθάριση, στέλεχος, φίλτρο, αποστείρωση, καπνίζω, αερίστε, κοσκινίζω, πλύνετε, εξάχνωσης, καθαρίζω, τρίψτε, βράσει, αποστειρώ.
  • καθαρίστε.

καθαρίσει Συνώνυμο συνδέσεις: εξυψώνουν, ennoble, εξάχνωσης, ανάταση, γειά σου, εποικοδομώ, αγιάσει, απαλλάσσει, βελτίωση, εκκαθάριση, στέλεχος, φίλτρο, αποστείρωση, καπνίζω, κοσκινίζω, εξάχνωσης, καθαρίζω, τρίψτε,

καθαρίσει Αντώνυμα