απαλλάσσει ΣυνώνυμαΑπαλλάσσει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • συγχωρεί, συγχώρηση, δικαιώ, απαλλάξουν, αναπέμψει, απαλλάσσω, σαφές, απελευθέρωση, απαλλάσσουν, δικαιολογία, απαλλαγή, ας πετρελαίου.

απαλλάσσει Συνώνυμο συνδέσεις: συγχωρεί, συγχώρηση, απαλλάσσω, απελευθέρωση, δικαιολογία, απαλλαγή,

απαλλάσσει Αντώνυμα