εύρος ΣυνώνυμαΕύρος Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • πλάτος, έτσι, ευρύτητα, βάθος, span, γεωγραφικό πλάτος, ακτίνα, εξάπλωση, τέντωμα, εύρος, βαθμό, έκταση.
  • φάσμα, πεδίο εφαρμογής, βαθμό, reach, πυξίδα, σκούπισμα, εξάπλωση, ικανότητα, κλίμακα, γεωγραφικό πλάτος, μέτρο, όγκος.

εύρος Συνώνυμο συνδέσεις: έτσι, βάθος, ακτίνα, τέντωμα, εύρος, βαθμό, έκταση, φάσμα, βαθμό, πυξίδα, σκούπισμα, ικανότητα, μέτρο,