ειδικά Συνώνυμα


Ειδικά Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ρητή, απλό, σαφές, οριζόμενος, καθορισμένη, ακριβή, σαφή, βεβαία, particularized, επισήμανε, λεπτομερή, αλάνθαστο, σαφείς, κατηγορηματική, ειδική, σχετικές, συγκεκριμένη, ρητες, διακριτές, οριστική, σκυρόδεμα.

Ειδικά Συνώνυμα Επίρρημα μορφή

  • ιδιαίτερα, κυρίως, συγκεκριμένα, ρητά, ακριβώς.
ειδικά Συνώνυμο συνδέσεις: ρητή, απλό, ακριβή, λεπτομερή, αλάνθαστο, κατηγορηματική, ειδική, σχετικές, σκυρόδεμα, ιδιαίτερα, κυρίως, συγκεκριμένα, ρητά, ακριβώς,

ειδικά Αντώνυμα