διατήρηση Συνώνυμα


Διατήρηση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • επιμέλεια, χρέωση, φροντίδα, συντήρηση, υποστήριξη, προστασία, κατοχή, κρατήστε, εμπιστοσύνη, ward.
  • προστασία, διατήρηση, φύλαξη, συντήρηση, διαφύλαξη, υποστήριξη, εξοικονόμηση, σωτηρία, την επιμέλεια, την άμυνα.
  • συμφωνία, γραμμή, σύμφωνα, συμμόρφωσης, συμμόρφωση, αρμονία, κρατήσει από συνεχίσει, παραμένουν, παρατείνει, υπομείνει, εξακολουθούν να υπάρχουν, να επιμένουμε.

Διατήρηση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • γαλουχήσει, τρέφουν, τροφή, προμήθεια, προσκομίσει, προώθηση, νοσοκόμα, υποστήριξη.
  • επιβεβαιώνουν, εγκρίνει, αποδείξει, διατηρήσει, δημιουργία, επαλήθευση, βεβαιώνουν, τεκμηριώσει, επικυρώνει.
  • συνεχίσω, συμβαδίσει, διατήρηση, συνεχίσει, κρατήσει, κρατήστε, διατηρούν, διατηρήσει, να παρατείνουν, επεκτείνει, παρατείνει, επιμηκύνει, τελευταία, παραμένουν, επιμείνουμε, επιβιώσουν, εξακολουθούν να υπάρχουν, επικρατούν.
  • υποφέρουν, υφίστανται, υπομείνει, φέρουν, σταθεί, υποστήριξη, ανέχονται, τηρούν, αντέχουν, παρουσιάζονται με, δέχονται, ανέχεται, ανεχθεί, ρυάκι, γενναίος.
διατήρηση Συνώνυμο συνδέσεις: επιμέλεια, συντήρηση, υποστήριξη, προστασία, κατοχή, κρατήστε, εμπιστοσύνη, ward, προστασία, διατήρηση, φύλαξη, συντήρηση, υποστήριξη, συμφωνία, γραμμή, σύμφωνα, συμμόρφωση, αρμονία, παραμένουν, παρατείνει, εξακολουθούν να υπάρχουν, γαλουχήσει, τροφή, προσκομίσει, προώθηση, νοσοκόμα, υποστήριξη, επιβεβαιώνουν, εγκρίνει, αποδείξει, διατηρήσει, δημιουργία, επαλήθευση, βεβαιώνουν, τεκμηριώσει, συμβαδίσει, διατήρηση, κρατήσει, κρατήστε, διατηρήσει, να παρατείνουν, παρατείνει, τελευταία, παραμένουν, επιμείνουμε, επιβιώσουν, εξακολουθούν να υπάρχουν, υποφέρουν, υφίστανται, φέρουν, υποστήριξη, ανέχονται, αντέχουν, ανέχεται, ρυάκι, γενναίος,

διατήρηση Αντώνυμα