αφήσει εκτός Συνώνυμα


Αφήσει Εκτός Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • δικαιολογία, να απορρίψει, απαλλάσσουν, απαλλάσσει, δικαιώ, ανταλλακτικά, αναβολή, ανακούφιση.
  • εκπέμπουν, απαλλαγή, απελευθέρωση, απομακρύνει, διαρροή, αποπνέουν, εκκρίνουν.
αφήσει εκτός Συνώνυμο συνδέσεις: δικαιολογία, απαλλάσσει, ανταλλακτικά, αναβολή, ανακούφιση, εκπέμπουν, απαλλαγή, απελευθέρωση, απομακρύνει, διαρροή, αποπνέουν, εκκρίνουν,

αφήσει εκτός Αντώνυμα