εκπέμπουν Συνώνυμα


Εκπέμπουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • απαλλαγή, διανέμω, ακτινοβολούν, διάχυτη, στείλτε, απομακρύνει, εκκρίνουν, εκπνεύστε, απόλυτη.
  • εκπέμπουν, αποπνέουν, παράγουν, απελευθέρωση, δώσει εμπρός, εκπνεύστε, εξαερισμού, μυρωδιά του, απομακρύνει, εκτινάσσει, απαλλαγή.
εκπέμπουν Συνώνυμο συνδέσεις: απαλλαγή, ακτινοβολούν, διάχυτη, απομακρύνει, εκκρίνουν, απόλυτη, εκπέμπουν, αποπνέουν, παράγουν, απελευθέρωση, απομακρύνει, απαλλαγή,