έξαρση ΣυνώνυμαΈξαρση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • έξαρση, χαρά, ενθουσιασμό, την ευτυχία, έκσταση, bliss, αγαλλίαση, θρίαμβος, απόλαυση.
  • πλημμύρα, υπερχείλιση, ξέσπασμα, κατακλυσμός, διαρροή, καταρράκτης, έκρηξη, παρέλκει, redundance, υπέρβαση, ρεύμα, κατακλυσμό, torrent, niagara.

έξαρση Συνώνυμο συνδέσεις: έξαρση, χαρά, αγαλλίαση, απόλαυση, πλημμύρα, υπερχείλιση, ξέσπασμα, κατακλυσμός, διαρροή, καταρράκτης, έκρηξη, παρέλκει, υπέρβαση, ρεύμα, torrent,

έξαρση Αντώνυμα