καταρράκτης ΣυνώνυμαΚαταρράκτης Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • καταρράκτης, πτώση, υδατόπτωση, torrent, ορμητικά σημεία ποταμού, ξέσπασμα, πηγή, πλημμύρας, διώρυγα.

Καταρράκτης Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • στεγνωτήρια, βυθίσει κατεβαίνουν, πτώση, ρίξτε, υπερχείλισης, πίσσα, πλημμυρών, διαρροή.

καταρράκτης Συνώνυμο συνδέσεις: καταρράκτης, πτώση, torrent, ξέσπασμα, στεγνωτήρια, πτώση, ρίξτε, διαρροή,