Jut Συνώνυμα


Jut Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • προβολή, η προεξοχή, η επέκταση.

Jut Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • έργου, προεξέχουν, επέκταση, ξεχωρίζουν, κολλήσει έξω, προεξοχή, impend, σκαθάρι.
Jut Συνώνυμο συνδέσεις: προβολή, προεξέχουν, επέκταση, κολλήσει έξω, προεξοχή, impend,