προεξέχουν Συνώνυμα


Προεξέχουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • σπρώξετε προς τα έξω, κολλήσει έξω, έργου, πυροβολούν, πρηστεί, σκαθάρι, jut, προεξοχή, κοιλιά, διόγκωση, obtrude.
προεξέχουν Συνώνυμο συνδέσεις: κολλήσει έξω, jut, προεξοχή, κοιλιά, διόγκωση, obtrude,