Abridge Συνώνυμα


Abridge Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • συμπυκνώνονται, συντομεύσει, συνοψίζουν, αφηρημένη, χωνέψει, συνοψίσω, ανακεφαλαιώσουμε, επαναλάβω, κομμένα, μείωση, τηλεσκόπιο.
Abridge Συνώνυμο συνδέσεις: συμπυκνώνονται, συντομεύσει, συνοψίσω, επαναλάβω, μείωση, τηλεσκόπιο,

Abridge Αντώνυμα