Abridge Αντώνυμα


Abridge Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • επεκτείνετε, μεγέθυνση, μακραίνουν, λεπτομέρεια.

Abridge Συνώνυμα