τραγική Συνώνυμα


Τραγική Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • περίλυπος, αξιοθρήνητη, αξιολύπητος, θλιβερή, λυπηρή, πένθιμη, τραγική, καταστροφική, καταστρεπτικά, συγκλονιστική, δεινή, φοβερό, έρημη, σκοτεινό, βαρύς.
τραγική Συνώνυμο συνδέσεις: περίλυπος, αξιοθρήνητη, αξιολύπητος, θλιβερή, πένθιμη, τραγική, καταστροφική, καταστρεπτικά, συγκλονιστική, φοβερό, σκοτεινό, βαρύς,

τραγική Αντώνυμα