ταπεινός Συνώνυμα


Ταπεινός Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • κατώτερα, υποδεέστερη, υπόκειται, δευτεροβάθμια, λιτό, απλό, πληβείος, πράος, μέτρια, ταπεινή, κοινό, κοινός τόπος, κατά μέσο όρο, συνηθισμένο.
  • λατρευτική, σεβασμό, ευλαβικός, λατρεύοντας, θαύμασα, πλήρης σεβασμού, obeisant, ευσεβής, ταπεινός, υποτακτική, ειδωλολατρική.
ταπεινός Συνώνυμο συνδέσεις: κατώτερα, υποδεέστερη, λιτό, απλό, πληβείος, πράος, μέτρια, ταπεινή, κοινό, συνηθισμένο, λατρευτική, σεβασμό, ευλαβικός, πλήρης σεβασμού, ευσεβής, ταπεινός, ειδωλολατρική,

ταπεινός Αντώνυμα