κατώτερα Συνώνυμα


Κατώτερα Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • δεύτερος συντελεστής, φτωχούς, έτσι-έτσι, κάτω, μέτρια, ελλιπής, ευτελές, ατελή, αδιάφορη, ασήμαντο, ανεπαρκή, μη ικανοποιητική, lowgrade, θέλοντας, subnormal.
κατώτερα Συνώνυμο συνδέσεις: έτσι-έτσι, κάτω, μέτρια, αδιάφορη, ασήμαντο, subnormal,

κατώτερα Αντώνυμα