πρόχειρη Συνώνυμα


Πρόχειρη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • αδύναμη, εύθραυστος, ασήµαντο, απεριποίητος, κακής ποιότητας, λεπτός, αδύναμα, εύθραυστα, λεπτή, ξεχαρβαλωμένος, ασταθείς, ετοιμόρροπο, jerrybuilt, αναξιόπιστες, φθαρτό.
  • ακατάστατος, ατημέλητη, απρόσεκτος, ακατάστατα, βρώμικο, απεριποίητος, άκομψα, τυχαία, αμέλεια, άδηλο, πρόχειρα, αμελής.
  • ανεπαρκής, αναποτελεσματική, ασήμαντο, αδύναμες, μη ικανοποιητική, ανόητο, δεν πείθουν, φτωχούς, απίθανο, δεξιός, ανόητος, χωρίς νόημα.
πρόχειρη Συνώνυμο συνδέσεις: αδύναμη, εύθραυστος, ασήµαντο, απεριποίητος, κακής ποιότητας, λεπτός, αδύναμα, εύθραυστα, λεπτή, ξεχαρβαλωμένος, ασταθείς, ετοιμόρροπο, jerrybuilt, φθαρτό, ακατάστατος, απρόσεκτος, βρώμικο, απεριποίητος, άκομψα, τυχαία, αμέλεια, άδηλο, πρόχειρα, αμελής, ανεπαρκής, αναποτελεσματική, ασήμαντο, ανόητο, απίθανο, δεξιός, ανόητος,

πρόχειρη Αντώνυμα