περάσει Συνώνυμα


Περάσει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ολοκληρωθεί, τελείωμα, συμπέρασμα, να ολοκληρώσει, καλύπτουν, περατωθεί, να πραγματοποιήσει, να ξεφορτωθείτε, τερματίσει, κοντά.
  • υπομένουν, επιβιώσουν, ξαναζήσουμε, ξεπεράσει, φέρουν, ανέχονται, τελευταία, περάσει, αντέχουν.
περάσει Συνώνυμο συνδέσεις: ολοκληρωθεί, συμπέρασμα, επιβιώσουν, ξεπεράσει, φέρουν, ανέχονται, τελευταία, περάσει, αντέχουν,