παράβαση Συνώνυμα


Παράβαση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • παράβαση, παραβίαση, καταπάτηση, παρανομία, παραβατικότητα, παράλειψη.
παράβαση Συνώνυμο συνδέσεις: παράβαση, καταπάτηση, παράλειψη,