νηφάλιος Συνώνυμα


Νηφάλιος Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • αξιοπρεπής, ήσυχος, νηφάλιος, περιποιημένος, υποτονική, ήσυχη, σοβαρά, σωστή, απλή.
  • εύκρατο, ορθολογική, λογική, ηρεμία, ξεκάθαροι, διαυγή, σύνθεση, αυτόνομο, σκόπιμη, ψύχραιμος, levelheaded, ενημερωμένος, ατάραχος, matter-of-fact.
  • καταπραΰνουν, σωστή, ευπρεπής, νηφάλιος, επίσημη, ήσυχη, υποτονική, τάφος, σοβαρή, εγκαταστάθηκαν, συνετή, συντηρητική, μέτρια, στάση pat.
  • στοχαστικό, σκεπτικός, υπεύθυνη, σοβαρή, λύτης, πένθιμη, αγέλαστη.
νηφάλιος Συνώνυμο συνδέσεις: αξιοπρεπής, ήσυχος, νηφάλιος, σοβαρά, σωστή, απλή, λογική, ηρεμία, ξεκάθαροι, διαυγή, σύνθεση, σκόπιμη, levelheaded, ενημερωμένος, ατάραχος, matter-of-fact, σωστή, ευπρεπής, νηφάλιος, επίσημη, σοβαρή, συνετή, μέτρια, στοχαστικό, σκεπτικός, υπεύθυνη, σοβαρή, λύτης, πένθιμη,

νηφάλιος Αντώνυμα