σοβαρά Συνώνυμα


Σοβαρά Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • πρόθεση, ειλικρινή, σοβαρή, άμεση, ζήλο, ένθερμους, ένθερμος, παθιασμένη, σκόπιμη, αφιερωμένο.
σοβαρά Συνώνυμο συνδέσεις: πρόθεση, ειλικρινή, σοβαρή, ζήλο, ένθερμος, παθιασμένη, σκόπιμη, αφιερωμένο,

σοβαρά Αντώνυμα