διευκρινίσει ΣυνώνυμαΔιευκρινίσει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • εξηγήσει, διαφωτίσει, φωτίζει, ξεμπερδέψουν, εξηγώ, αποκρυπτογραφήσει, απλούστευση, ξεκαθαρίσω, αντιπροσωπεύουν, καθορίζουν, ερμηνεύσει, επίλυση, υποσημείωση.

διευκρινίσει Συνώνυμο συνδέσεις: εξηγήσει, διαφωτίσει, φωτίζει, ξεμπερδέψουν, εξηγώ, αποκρυπτογραφήσει, ξεκαθαρίσω, επίλυση,

διευκρινίσει Αντώνυμα