γενναιόδωρη Συνώνυμα


Γενναιόδωρη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • απλόχερη, μεγαλόψυχος, άφθονη, γενναιόδωρος, ευεργετικό, φιλάνθρωπος, φιλελεύθερη, openhanded, πλούσιο, άσωτου, άφθονα, άφθονος, άφθονο, ξεχειλίζει.
  • ευγενής, υψηλόφρονες, ανιδιοτελή, έντιμη, ανθρώπινη, μεγαλόψυχος, ευγενή, large-hearted.
γενναιόδωρη Συνώνυμο συνδέσεις: απλόχερη, μεγαλόψυχος, άφθονη, γενναιόδωρος, φιλάνθρωπος, openhanded, πλούσιο, άφθονα, άφθονος, ευγενής, υψηλόφρονες, μεγαλόψυχος, ευγενή,

γενναιόδωρη Αντώνυμα