αποδοθούν ΣυνώνυμαΑποδοθούν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • κατανείμει, αγροτεμάχιο, εκχώρηση, σιτηρέσιο, απαλλάξει, απονέμω, dole, μέτρο έξω, διανείμετε, ασχοληθεί, μοιράζονται.

αποδοθούν Συνώνυμο συνδέσεις: κατανείμει, εκχώρηση, απαλλάξει,