αμυλούχα Συνώνυμα


Αμυλούχα Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • περιποιημένος, δυσκαμψία, επίσημη, σχολαστικός, εξεζητημένος, άκαμπτο, επιτηδευμένες, ακριβή, τυπικός, ξύλινα, βουλωμένη.
αμυλούχα Συνώνυμο συνδέσεις: επίσημη, σχολαστικός, εξεζητημένος, ακριβή, τυπικός, ξύλινα, βουλωμένη,

αμυλούχα Αντώνυμα