έτοιμο Συνώνυμα


Έτοιμο Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • παρασκευασμένα, άμεση, συναγερμού, γρήγορη, κάποιου δάχτυλα, εύκολη, ώριμες, τοποθετούνται, αιχμηρός.
  • πρόθυμος, επικλινές, διατίθενται, εντολών, συναγερμού, ακριβής, πρόθυμοι, μεγαλύτερή τους ένταση, έτοιμος επάνω.
  • προσβάσιμο, κοντά στο, εύχρηστο, βολικό, διαθέσιμα, στο χέρι, δυνατό.

Έτοιμο Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • προετοιμασία, ολοκλήρωση, οργανώσει, σχεδιάζω, επινοήσουν, προβλέπουν, ανάπτυξη, ταιριάζει.
έτοιμο Συνώνυμο συνδέσεις: συναγερμού, γρήγορη, πρόθυμος, επικλινές, συναγερμού, ακριβής, πρόθυμοι, εύχρηστο, βολικό, προετοιμασία, επινοήσουν, προβλέπουν, ανάπτυξη, ταιριάζει,

έτοιμο Αντώνυμα