Θέμα ΣυνώνυμαΘέμα Συνώνυμα Επίθετο μορφή

 • δευτερεύοντα, υποταγμένη, εξαρτημένη, υποτονική, σε αιχμαλωσία, σκλαβωμένου, υποτάσσονται.
 • εκτεθειμένη, υπεύθυνος, ανοικτή, ευαίσθητα, επιρρεπείς, ευάλωτοι, διατίθενται.

Θέμα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

 • απογόνους, παιδιά, οικογένεια, απόγονοι, νέοι, υστεροφημία, γραμμή.
 • αποτέλεσμα, έκβαση, συνέπεια, γεγονός, συμπέρασμα, επίδραση, denouement, επακόλουθα, τελικά, καταγγελία.
 • ασθενής, πελάτη, συμμετέχων, θύμα, ινδικό χοιρίδιο.
 • ζήτημα, υπόθεση, επιχειρήσεων, ανησυχία, θέμα, συναλλαγή, διαδικασία, ερώτηση, πρόβλημα.
 • θέμα, μοτίβο, εργασία, δήλωση, πρόταση, σημείο, μάθημα, ηθική, πρόβλημα, ερώτηση, εξέταση, υπόθεση, επιχειρήσεων.
 • θέμα, μοτίβο, σημείο, ερώτηση, κείμενο, εργασία, αντικείμενο, επιχείρημα, πρόβλημα, επιχειρήσεων, πρόταση, πεδίο.
 • θέμα, θέματος, επιχείρημα, σημείο, ερώτηση, πρόβλημα, ζητούμενο, διαμάχη, ισχυρισμό.
 • θέμα, θέματος, νήμα, μοτίβο, εστίαση, keynote, ουσία, σημείο, κίνητρο, απέχουν, υπογραφή.
 • ουσία, υλικό, πράγματα, στοιχεία, ιστών, συστατικά, gist.
 • περιεχόμενο, κείμενο, εργασία, θέμα, ουσία, πρόταση, σύνθεση.
 • πολίτης, εθνικό, συμπατριώτη, ιθαγενείς, κάτοικο, ένοικο, κάτοικος, denizen, μη στρατιωτικές, υποτελής, λιέγη, υπάλληλος.
 • σημασία, συνέπεια, εισαγωγής, ανησυχία, σημείωση, ενδιαφέρον, στιγμή, βάρος, βαρύτητας, επειγόντως.

Θέμα Συνώνυμα Ρήμα μορφή

 • αφορούν, σημαίνει, μετράνε, εισαγωγή, μεταφορά βάρους, επηρεάζουν, επιρροή.
 • διανέμω, μοιράσει, τίθεται, διανείμετε, εκπέμπουν, που διατυπώνεται, εμφανίζονται, προκύψει, έρθει εμπρός, βγαίνουν, προέρχονται, απαλλαγή, προκύπτουν.
 • εκθέσει σε, θέσει μέσα από, υφίστανται, εμπειρία, υπομείνει, υποφέρουν.
 • υποτάξει.

Θέμα Συνώνυμο συνδέσεις: επιρρεπείς, απογόνους, οικογένεια, υστεροφημία, γραμμή, αποτέλεσμα, συνέπεια, γεγονός, συμπέρασμα, denouement, τελικά, καταγγελία, ασθενής, θύμα, υπόθεση, ανησυχία, θέμα, διαδικασία, ερώτηση, πρόβλημα, θέμα, μοτίβο, εργασία, δήλωση, πρόταση, σημείο, μάθημα, ηθική, πρόβλημα, ερώτηση, εξέταση, υπόθεση, θέμα, μοτίβο, σημείο, ερώτηση, κείμενο, εργασία, επιχείρημα, πρόβλημα, πρόταση, πεδίο, θέμα, επιχείρημα, σημείο, ερώτηση, πρόβλημα, ζητούμενο, διαμάχη, ισχυρισμό, θέμα, μοτίβο, εστίαση, ουσία, σημείο, κίνητρο, απέχουν, υπογραφή, ουσία, υλικό, πράγματα, περιεχόμενο, κείμενο, εργασία, θέμα, ουσία, πρόταση, σύνθεση, κάτοικο, ένοικο, denizen, υπάλληλος, σημασία, συνέπεια, ανησυχία, σημείωση, ενδιαφέρον, στιγμή, βάρος, βαρύτητας, σημαίνει, εισαγωγή, επιρροή, τίθεται, εκπέμπουν, εμφανίζονται, προκύψει, προέρχονται, απαλλαγή, υφίστανται, εμπειρία, υποφέρουν, υποτάξει,

Θέμα Αντώνυμα