πρόληψη ΣυνώνυμαΠρόληψη Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποτροπή, προλάβει, αποκλείει, αποφυγή, ανακτήσεως, αναστέλλουν, εξορκίσει, κεφάλι, nip εν τη γενέσει.
  • εμποδίζω, φύλλο αλουμινίου, εμποδίζουν, μπλοκ, σύλληψη, κράμπα, σταματήσει, αποφεύγουν να προβούν, ματαιώσει, αναστέλλει, μπαρ, παρακωλύω απαγορεύουν.

πρόληψη Συνώνυμο συνδέσεις: αποτροπή, προλάβει, αποκλείει, αποφυγή, αναστέλλουν, εξορκίσει, κεφάλι, φύλλο αλουμινίου, εμποδίζουν, μπλοκ, σύλληψη, σταματήσει, αποφεύγουν να προβούν, ματαιώσει, μπαρ,

πρόληψη Αντώνυμα