μπλοκ ΣυνώνυμαΜπλοκ Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ομάδα, ένωση, μπλοκ, σώμα, συνασπισμός, συνομοσπονδία, συνδυασμός, πρωτάθλημα, αντάντ, φατρία, άξονα, δαχτυλίδι, σκευωρία, κλίκα.

μπλοκ Συνώνυμο συνδέσεις: ομάδα, ένωση, μπλοκ, σώμα, συνομοσπονδία, πρωτάθλημα, αντάντ, φατρία, άξονα, δαχτυλίδι, σκευωρία, κλίκα,