Απάντηση ΣυνώνυμαΑπάντηση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αντίδραση, απάντηση, ανταπάντηση, ανταπαντήσεως, διάψευσης, αναγνώριση, αντίλογος, ανταπόδοση, αντίποινα.
  • αντίποινα, αντίδραση, ανταπόδοση, ανταλλαγή, σπασμωδική κίνηση, αντανακλαστικό, αντεπίθεση.
  • απάντηση, ανταπάντηση, αναγνώριση, ανασκευή, ανταπαντώ, αντίλογος, επιστροφή.
  • απάντηση, ανταπάντηση, αντίλογος, διάψευσης, διάψευση, επιβεβαίωση, ανταπαντήσεως, αντίδραση, αντίποινα, ανταπόδοση, επιστροφή.

Απάντηση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αντιδρούν, ανταποδώσω, αντίποινα, ανταποκριθεί, ανταποδίδω, επιστροφή, έκθεση, απεργία πίσω.
  • απαντήσει, ανταποκριθεί, ανταπαντώ, αντικρούσει, επανέλθουν, ανατροπή, αντίλογος.
  • απάντηση, ανταποκριθεί, αντιδρούν, αναγνωρίζουν, ηχώ, επανέλθουν, ανταπαντώ.
  • εξυπηρετούν, κάνει, αρκεί, εργασία, περάσει, πετύχει, πληρούν τις προϋποθέσεις, μετρούν μέχρι, σηκώνεται, γεμίσει το νομοσχέδιο, κάνει το κόλπο.
  • ικανοποιήσει, εξυπηρετούν, εκπληρώσει, κοστούμι, ταιριάζει, πληρούν, είναι σύμφωνες, αντιστοιχούν.

Απάντηση Συνώνυμο συνδέσεις: απάντηση, ανταπάντηση, αναγνώριση, ανταπόδοση, αντίποινα, αντίποινα, ανταπόδοση, ανταλλαγή, σπασμωδική κίνηση, αντανακλαστικό, απάντηση, ανταπάντηση, αναγνώριση, ανταπαντώ, επιστροφή, απάντηση, ανταπάντηση, διάψευση, επιβεβαίωση, αντίποινα, ανταπόδοση, επιστροφή, αντιδρούν, ανταποδώσω, αντίποινα, ανταποκριθεί, ανταποδίδω, επιστροφή, έκθεση, ανταποκριθεί, ανταπαντώ, αντικρούσει, ανατροπή, απάντηση, ανταποκριθεί, αντιδρούν, αναγνωρίζουν, ηχώ, ανταπαντώ, εξυπηρετούν, αρκεί, εργασία, περάσει, μετρούν μέχρι, ικανοποιήσει, εξυπηρετούν, εκπληρώσει, κοστούμι, ταιριάζει, αντιστοιχούν,

Απάντηση Αντώνυμα