Spew Συνώνυμα


Spew Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • εμετό.
  • έρθει εμπρός, εκδίδει, ξεσπούν, προκύψει, αναβλύζουν, πλημμύρες, σκάσει, ρεύμα, διαρροή, ροή.
Spew Συνώνυμο συνδέσεις: εμετό, προκύψει, αναβλύζουν, ρεύμα, διαρροή, ροή,