Impel Συνώνυμα


Impel Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ωθήσει, οδηγείτε, πατήστε, prod, δύναμη, μετακίνηση, προτρεπτικό, ενεργοποιεί, κίνηση, τόνωση, προκαλέσει, υποκινούν, υπόσχομαι, υποχρεώσει, έκκληση, πείσει, παρακινήσει.
Impel Συνώνυμο συνδέσεις: ωθήσει, πατήστε, δύναμη, μετακίνηση, κίνηση, τόνωση, προκαλέσει, υποχρεώσει, πείσει, παρακινήσει,

Impel Αντώνυμα