Abet Συνώνυμα


Abet Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ενθαρρύνει, υποστηρίζει, δεύτερον, βοηθήσει, μαζί με, συνενόχων, συνωμοτούν, εγκρίνει, ενθαρρύνω, ωθήσει, περαιτέρω, κύρωση, εκ των προτέρων, την προώθηση.
Abet Συνώνυμο συνδέσεις: βοηθήσει, συνενόχων, συνωμοτούν, εγκρίνει, ενθαρρύνω, ωθήσει, περαιτέρω, εκ των προτέρων,

Abet Αντώνυμα