Abet Αντώνυμα


Abet Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποθαρρύνει, αποτροπή, αποδοκιμάζουν, υπονομεύουν, έλεγχος, ματαιώσει.

Abet Συνώνυμα