συγγνώμη Συνώνυμα


Συγγνώμη Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • μετανοήσουν, ορίστε, ομολογήσω, να ανακαλέσει, να αναγνωρίζουν.
συγγνώμη Συνώνυμο συνδέσεις: μετανοήσουν, ομολογήσω,