σπάταλη Συνώνυμα


Σπάταλη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • υπερβολικές, πλούσιο, σπάταλη, σπάταλος, άσωτος, αδικαιολόγητη, thriftless, καταστροφική, καταστροφικό, δαπανηρή, nonproductive.

Σπατάλη Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αποβλήτων.
σπάταλη Συνώνυμο συνδέσεις: πλούσιο, σπάταλη, άσωτος, αδικαιολόγητη, καταστροφική, καταστροφικό, δαπανηρή, nonproductive,

σπάταλη Αντώνυμα