πράξη Συνώνυμα


Πράξη Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • πράξη, δράση, γεγονός, επίτευγμα, απόδοση, κατόρθωμα, χειρονομία, εκμετάλλευση, κίνηση, εγκεφαλικό επεισόδιο, τετελεσμένο γεγονός, εργασία, λειτουργία.
πράξη Συνώνυμο συνδέσεις: πράξη, γεγονός, επίτευγμα, χειρονομία, εκμετάλλευση, κίνηση, εγκεφαλικό επεισόδιο, εργασία, λειτουργία,