ολοκληρωμένη Συνώνυμα


Ολοκληρωμένη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • κατανόηση, οξυδερκής, διεισδυτική, έντονο, απαιτητικό.
  • χωρίς αποκλεισμούς, εκτεταμένες, ευρύ, εκτεταμένη, καθολική, συνολικής, εξαντλητικό, ευρεία.
ολοκληρωμένη Συνώνυμο συνδέσεις: κατανόηση, οξυδερκής, διεισδυτική, απαιτητικό, εκτεταμένες, εκτεταμένη, καθολική, ευρεία,

ολοκληρωμένη Αντώνυμα