ξεκινήσει ΣυνώνυμαΞεκινήσει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αρχίσει, επιχείρηση, αναλαμβάνουν, ξεκινήσει, ινστιτούτο, εισάγετε, κινήσει, ασκούν, υποθέσουμε, προσεγγίσει, καθορίζονται.
  • διοικητικό συμβούλιο, set πανιών, θα στείλουν έξω.

ξεκινήσει Συνώνυμο συνδέσεις: αρχίσει, επιχείρηση, ξεκινήσει, ινστιτούτο, εισάγετε, ασκούν, υποθέσουμε, διοικητικό συμβούλιο,

ξεκινήσει Αντώνυμα