μέση Συνώνυμα


Μέση Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ενδιάμεσο, betwixt και μεταξύ, στα μισά του δρόμου, μεσολάβησαν, μεταβατική, μέσα, εσωτερικό.
  • κεντρική, midway, έσω, τα μέσα, σε ίση απόσταση, διάμεσος.

Μέση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • κέντρο, midway, κεντρικό σημείο, μέσα, εστίαση, σημαίνει.
  • μέση, το στομάχι, midsection, κορμού, κορμό.
μέση Συνώνυμο συνδέσεις: μεταβατική, κεντρική, midway, έσω, κέντρο, midway, εστίαση, σημαίνει, μέση, κορμό,

μέση Αντώνυμα