επιβολή Συνώνυμα


Επιβολή Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • μεγάλο, εντυπωσιακό, μαζική, εντυπωσιακή, πανύψηλους, ευγενή, μνημειακή, υπέροχη, επιφανείς, υπερυψωμένα, αρχοντική, επιβλητική και μεγαλοπρεπή.

Επιβολή Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • υποχρεώσει, επιβάλλουν, απαιτούν, ακριβής, υποχρεώνουν, περιορίσετε, διατάσσω, εξαναγκάσει, απαιτούσε, πατήστε, εκτελέσει, πραγματοποιούν.
επιβολή Συνώνυμο συνδέσεις: μεγάλο, εντυπωσιακό, μαζική, εντυπωσιακή, πανύψηλους, ευγενή, μνημειακή, υπέροχη, επιφανείς, αρχοντική, υποχρεώσει, απαιτούν, ακριβής, υποχρεώνουν, διατάσσω, εξαναγκάσει, πατήστε,

επιβολή Αντώνυμα